Pensiunea Ozon cu cazare boga padis se afla in inima munti apuseni in transilvania si este un punctul de pornire catre o zona foarte

salbatica, cu foarte multe de vazut. Se poate ajunge în cheile Vaii Bulbuci, afluent de stanga a vaii Boga.

Salbaticia si inaccesibilitatea sunt trasaturile principale ale acestor chei.Cascada Bulbuci are o înaltime de 40

m., în trei etaje.

Ultimul este cel mai frumos, unde apa se arunca într-o cadere de 18-20 m. La celelate doua trepte este mai

greu de ajuns.

În bazinul Vaii Boga întâlnim, strâns grupate, nu mai putin de trei sectoare de îngustare si anume:

Cheile Vaii Bulbuci, Cheile Vaii Oselu si CheileVaii Boga.

Cheile Vaii Bulbuci se dezvolta în aval de Izbucul Bulbuci, afluent de stânga al Vaii Boga.

Salbaticia si inaccesibilitatea reprezinta trasaturile principale ale acestor chei. Abrupturile din Piatra Ciungilor

si Piatra Câinilor domina talvegul vaii pe al carei curs sunt numeroase repezisuri si cascade.

Valea Oselu îsi are izvorul într-un izbuc situat la baza abruptului din Piatra Ciungilor si a modelat un sector

de chei asemanatoare unei pâlnii cu deschiderea spre amonte.

În abruptul din Piatra Ciungilor valea formeaza o spectaculoasa cascada. Valea Boga îsi dezvolta propriul

sector de chei desfasurat pâna în zona izbucului

cu acelasi nume. Zona este plina de cascade si marginita de abrupturi culminând în Piatra Boghii.

Aceasta zona este lipsita de trasee turistice si foarte salbatica. fluentul Valea Plaiului, care se

adânceste în dreapta drumului care urca în serpentine de

la Pietroasa la Padis, ofera de asemenea sectoare de canion deosebit de spectaculoase prin prezenta a

numeroase cascade, pesteri, arcade naturale si grohotisuri.

Atractii si obiective turistice : Pestera Ursilor, Cetatile Ponorului,Cheile Vaii Galbena, Cheile Somesului Cald

si Platoul Turistic Padis.

 

Ozone Pension padis is rich with accommodation in the heart of the Apuseni Mountains in Transylvania and is a starting point to a very

wild, with lots to see. You can get the keys Bulbuci Valley, left tributary of the valley Boga.

Wildness and inaccessibility are the main features of these chei.Cascada Bulbuci has a height of 40

m., in three floors.

The last is the most beautiful, where water throw in a fall of 18-20 m. The other two steps is

hard enough.

Boga Valley Basin meet, closely grouped, no less than three narrow sectors namely:

Bulbuci Valley Gorge Gorge Oselu and CheileVaii Boga Valley.

Valley Gorge Bulbuci develops downstream of Izbucul Bulbuci, left tributary of Boga Valley.

Wildness and inaccessibility are the main features of these keys. Slopes of Stone Ciungilor

Dogs and stone dominate the valley thalweg of the course are numerous rapids and waterfalls.

Oselu Valley has its source in an intermittent spring at the base of steep stone Ciungilor and modeled a sector

keys like a funnel opening upstream.

The slope of Piatra Ciungilor valley forms a spectacular waterfall. Boga develop their own

key sector in the run until the spring

the same name. The area is full of waterfalls and bordered by steep stone culminating in Boga.

This area is devoid of trails and very wild. Fluent Plaiului Valley, which

deepens the right road that climbs in coils

the stones padis, also offers particularly spectacular canyon areas by the presence of

numerous waterfalls, caves, natural arches and debris.

Attractions and sights: Cave Bear, The Fortress of Ponor, Yellow Valley Gorge Gorge Warm Somes

and Plateau Tourism padis.

 

 

Ózon Panzió Pádis gazdag szállást a szívében az Erdélyi-középhegység Erdélyben, és a kiindulási pont, hogy egy nagyon

vad, sok látni. Tudod kap a kulcsokat Bulbuci Valley, baloldali mellékfolyója a völgy Boga.

Vadságot és elérhetetlensége a fő jellemzői ezeknek chei.Cascada Bulbuci magassága 40

m., a három emeleten.

Az utolsó a legszebb, ahol a víz dobja a csökkenés 18-20 m. A másik két lépés

elég keményen.

Boga-völgy-medence találkozásánál, szorosan csoportosított, nem kevesebb, mint három szűk területen, azaz az:

Bulbuci völgy Gorge Gorge Oselu és CheileVaii Boga-völgy.

Völgyi szurdok Bulbuci fejleszti downstream Izbucul Bulbuci, baloldali mellékfolyója a Boga-völgy.

Vadságot és elérhetetlensége a fő jellemzői az ezeket a gombokat. Lejtőin Ciungilor

Kutyák és uralja a völgyet thalweg a kurzus számos zuhatag és vízesések.

Oselu Valley a forrása intermittáló tavasszal tövében meredek Ciungilor és modellezték a szektor

gombok, mint egy tölcsér nyílás elé.

A meredeksége Piatra Ciungilor völgy alkot látványos vízesés. Boga fejlesszék saját

kulcsfontosságú ágazat addig tart, amíg a tavasz

az azonos nevet. A környék tele van vízesésekkel és határos meredek zárul Boga.

Ez a terület nem rendelkezik pályák és nagyon vad. Folyékonyan Plaiului Valley, amely

elmélyíti a helyes út, hogy kapaszkodik tekercsben

A kövek Pádis is kínál különösen látványos kanyon területek jelenléte

számos vízesés, barlang, természetes boltívek és törmelék.

Látnivalók és látnivalók: Cave Bear, The Csodavár, Sárga-völgy Gorge Gorge Meleg Szamos

és Plateau Idegenforgalmi Pádis.